Disclaimer voor www.royalbelgiancaviar.nl

Algemeen

Visgroothandel VD119 (Kamer van Koophandel 56968892), hierna te noemen VD119, verleent u hierbij toegang tot www.royalbelgiancaviar.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. VD119 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VD119 spant zich in om de inhoud van www.royalbelgiancaviar.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.royalbelgiancaviar.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vishandel Nieuwland.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VD119. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VD119, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.